dimecres, 12 de març de 2008

Recerca de blogs educatius

INTRODUCCIÓ A LA TASCA

Els blogs que he triat i que trobem en aquest escrit han estat seleccionats d’entre les mils de pàgines que apareixen en els buscadors més comuns (com és el cas del Google) o d’altres que ens has aconsellat (com el Technorati, Google Blogs o BlogPulse), quan escrius en la seua barra paraules com: “Blogspot” “educació infantil”, “escola”, “aules TIC”... (tant en castellà com en català).

Els criteris que he utilitzat per a seleccionar-los han sigut:

 1. Que mostraren un mínim de serietat cap a la materia educativa
 2. Que s’hagueren actualitzat recentment (al voltant d’un mes com a màxim)
 3. Que la majoria tractaren el tema de les aules TIC
 4. Que no es limitaren a la mera successió de fotos i vídeos sense cap explicació més.

D’entre tots els que he seleccionat, el que més m’ha interessat ha estat el de Domingo Mendez.( http://domingomendez.blogspot.com/). L’autor d’aquest blog dóna especial importància a la influència que te en l’educació l’utilització de les noves tecnologies, no només en les aules d’infantil sinó en tots els nivells educatius.

Tot i que no es dedica especialment a la meua especialitat d’educació infantil, ha sigut el blog que he trobat més interessant ja que ataca de ple aquest aspecte educatiu que és l’utilització de les noves tecnologies a l’aula, i que en l’actualitat, tot i l’existència d’infinitat d’avanços en totes les matèries, sol deixar-se de banda; per tant els xiquets i xiquetes de les aules d’infantil continuen sense gaudir dels mitjans tecnològics necessaris per a la seva educació.

BLOGS D’INTERÈS

Els 12 blogs que més m’han interessat han estat els següents:


 • El blog d’educació infantil(CEIP Pau Romeva)

http://infantilpauromeva.blogspot.com/

 • Blog d’educació Infantil de Sant Cristofol

http://santcristofolinfantil.blogspot.com/

 • Blog de Rocio Cabanillas (educadora)

http://rociocabanillas.blogspot.com/

 • Sóc mestre

http://socmestre.blogspot.com/

 • Blog d’educació infantil del col·legi “La Presentación”

http://infantilpresentacion.blogspot.com/

 • Blog d’educació infantil “La escuelona”

http://blog.educastur.es/escuelonaei/

 • Ús de les TIC en matemàtiques

http://matesactivas.blogspot.com/

 • Ordenadors a l’aula

http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/

 • El Rincón del Ordenador

http://elordenadoreninfantil.blogspot.com/

 • Mi clase

http://miclase.wordpress.com/

 • La clase de Inés

http://laclasedeines.wordpress.com/

 • Blog de Domingo Mendez (Les aules TIC)

http://domingomendez.blogspot.com/

D’entre aquests 12, els 5 més destacats són:


 • El blog d’educació infantil(CEIP Pau Romeva)

http://infantilpauromeva.blogspot.com/

Aquesta pàgina és una eina creada i utilitzada per el personal docent del centre d’infantil, en que pretenen mostrar les activitats que els alumnes i les alumnes realitzen en ell. Per a aquesta finalitat aporten explicacions, vídeos, fotografies, etc.

És fa especial referència a la disposició d’una aula TIC (acrònim de Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

 • Blog d’educació Infantil de Sant Cristofol

http://santcristofolinfantil.blogspot.com/

Aquest blog pertany a una escola d’educació infantil del col·legi Sant Cristofol, i els seus creador fan especial referència a les activitats i celebracions que han tingut lloc en el centre, i el seu procés de realització, com és el cas de Carnestoltes, la Festa del Groc, el Dia de la Pau, etc.

 • Blog de Rocio Cabanillas (educadora)

http://rociocabanillas.blogspot.com/

L’educadora Rocio Cabanillas, mitjançant el seu blog, pretén realitzar una adaptació de les noves tecnologies als alumnes més menuts de l’escola, els quals troben algunes dificultats a l’hora de realitzar algunes activitats.

 • Sóc mestre

http://socmestre.blogspot.com/

Durant la cerca de blogs sobre educació a la xarxa, he trobat aquest amb la direcció http://socmestre.blogspot.com/ En aquest, com el seu propi autor descriu, s'intenta realitzar una recopilació de les experiències de la vida d'un mestre des dels seus inicis en la docència, i els recursos que crea i utilitza a l'aula, resultats, avantatges i desavantatges.

 • Blog de Domingo Menendez (Les aules TIC)

http://domingomendez.blogspot.com/

L’autor d’aquest blog dóna especial importància a la influència que te en l’educació l’utilització de les noves tecnologies, no només en les aules d’infantil sinó en tots els nivells educatius.

Tot i que no es dedica especialment a la meua especialitat d’educació infantil, ha sigut el blog que he trobat més interessant ja que ataca de ple aquest aspecte educatiu que és l’utilització de les noves tecnologies a l’aula, i que en l’actualitat, tot i l’existència d’infinitat d’avanços en totes les matèries, sol deixar-se de banda; per tant els xiquets i xiquetes de les aules d’infantil continuen sense gaudir dels mitjans tecnològics necessaris per a la seva educació.

CONCLUSIÓ

Amb aquesta activitat he tingut l’oportunitat de veure la infinitat de blogs que existeixen destinats a millorar les tasques educatives, mitjançant aportacions d’activitat realitzades en altres aules i col·legis que han estat interessants, les qual poden servir-me com a eina en el meu futur docent.

Tot i això, he de dir que moltes d’aquestes pàgines mostren la tasca dels docents com un seguit d’activitats d’entreteniment infantilitzades, sense cap finalitat educativa. Al meu parer, aquestes deurien posar més ènfasi en la redacció dels seus objectius i resultats de les activitats.

Així, en conclusió he de dir que he pogut descobrir una aplicació pràctica dels coneixements obtinguts en la tasca. Tot i això, pense que hauria extret aquests coneixements amb la recerca d’algun blog menys.