dimecres, 9 d’abril de 2008

EL PAPER DEL LLENGUATGE AUDIOVISUAL I ES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN EL CURRÍCULUM D’EDUCACIÓ INFANTIL

El Real Decrete del primer cicle d’Educació Infantil s’inicia enunciant part del seu contingut com al conjunt d’ensenyances mínimes que es consideren necessaris per a garantir als xiquets i xiquetes una educació de qualitat, tenint en compter la importància dels aprenentatges que és realitzen en aquesta etapa educativa, i als trets singulars que caracteritzen la nostra societat. D’aquesta manera, al llarg del decrete es fa referència a la finalitat d’aquest període educatiu, els objectius que persegueix, les àrees que la constitueixen, el tipus d’avaluació que es segueix en aquesta, etc; es fa referència a tot un seguit d’actituds, procediments i metodologies que realment són necessàries per a una educació de qualitat. Tot i això, l’única referència que es realitza a les TIC en tot aquest període és en la part de “Lenguajes: comunicación y representación” on, en el bloc 2 “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación”,

trobem el següent contingut:

“Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como

ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.

Acercamiento a producciones audiovisuales como

películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración

crítica de sus contenidos y de su estética.

Distinción progresiva entre la realidad y la representación

audiovisual.

Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un

uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías

de la información y la comunicación.”

La introducció de les TIC als centres escolars, al meu parer la nova llei no empara les noves tecnologies de la manera que deuria fer-ho. A diari escoltem a les aules de magisteri, i en especial en aquesta assignatura, la necessitat d’integrar les TIC a les aules de totes les escoles de manera que passen a formar part de la dinàmica general del centre; en canvi, llegint aquest decrete no trobem cap intenció de normalització i integració d’aquestes, sinó més bé un inici d’utilització com a ferramentes de treball únicament en l’àrea de treball del llenguatge.